Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
    :]
    :]
Terug

Tips voor leidinggevenden om het ABC van hun medewerkers te vervullen!

2023/05/10
Hoe vervul je als leidinggevende het ABC van je medewerkers? Hoe verhoog je HQ motivatie? Hier krijg je heel wat concrete en bruikbare tips waarmee je direct aan de slag kan.

Nu, ik ben geen fan van tips. Een tip die voor de ene kan werken, doet dat misschien niet voor de andere.

Daarnaast focus ik me in mijn trainingen en workshops liever op de kracht van de groep. In een groep kan je oefenen, spelen, proberen. Tips kan je rustig lezen. En dat is wat we nu kunnen doen…

In dit artikel breng ik een aantal tips samen.

En wel vanuit 3 bronnen

1) Vanuit een wetenschappelijke studie (bron: Forner, V., Jones, M., Berry, Y., & Eidenfalk, J. (2020). Motivating workers: how leaders apply self-determination theory in organizations. Organization Management Journal. 18. 76-94. 10.1108/OMJ-03-2020-0891).

2) Vanuit het boek motiveren zonder controleren, dat ik schreef met prof. Dr. Anja van den Broeck.

3) Vanuit onze jarenlange ervaring met leidinggevenden.

Ik geloof erin dat elk van deze tips kan werken om het ABC van je medewerkers te vervullen, de ene al wat beter dan de andere. Je zal ook merken dat veel van deze tips niet nieuw zijn. Het mooie aan de zelfdeterminatietheorie is namelijk dat ze ‘niet nieuw is’. Ze is al eeuwenoud. Ze is gewoon recent ‘ontdekt’. En alles wat je hier zal lezen, zit ergens al in jou. Het enige dat deze tips doen, is wakker maken wat je eigenlijk al wist, en wetenschappelijke onderbouw bieden aan jouw processen en werkwijzen.

Ik wens jullie heel veel plezier toe bij het toepassen van deze tips!

Hoe vervul je, als leidinggevende, de psychologische basisbehoefte aan autonomie op de werkplek?

· Moedig innovatie aan.

· Bied werknemers mogelijkheden om hun ideeën te uiten.

· Vermijd elke vorm van druk en dwang, maar volg wel op.

· Blijf weg van elke vorm van micromanagement, ook wanneer medewerkers op afstand werken.

· Ontwerp zinvolle en interessante taken.

· Voorzie voldoende variatie en uitdaging.

· Zorg dat je medewerkers zelf ‘controle’ ervaren over hun taken en beslissingen.

· Laat je medewerkers zelf zoveel mogelijk kiezen.

· Laat hen deelnemen aan de besluitvorming.

· Vermijd beloningen en erkenning die controlerend overkomen.

· Zoek waar eventuele weerstand vandaan komt: “Elke neen is een ja voor iets anders.”

· Verken verschillende opties. Plak niet vast aan één oplossing.

· Geef je medewerkers de verantwoordelijkheid om taken of projecten op hun manier uit te voeren.

· Geef ze zoveel mogelijk de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen.

· Laat ze hun eigen weg vinden om hun doelen te bereiken.

En als je minder autonomie kan geven, wat vaak gebeurt in een werkcontext

· Overleg met degenen op wie je beslissingen betrekking hebben.

· Wees minder dwingend bij het toewijzen van taken.

· Geef waar mogelijk een reden voor beslissingen.

 

Hoe vervul je, als leidinggevende, de psychologische basisbehoefte aan verbinding op de werkplek?

· Luister open en aandachtig.

· Verken de bezorgdheden en noden van je medewerkers.

· Toon aan dat je hun positie begrijpt.

· Oordeel en beschuldig niet.

· Bied verschillende communicatiekanalen aan als medewerkers op locatie werken: Zoom, Skype, telefoon …

· Maak tijd voor een gesprek, ook wanneer medewerkers thuis werken.

· Zorg voor een goede teamspirit.

· Heb aandacht voor individuele noden. Wie voelt zich eenzaam en doe je een plezier met een dagelijks telefoontje?

· Organiseer teambindingsactiviteiten.

· Introduceer nieuwe leden in het team.

· Wees empathisch. Toon empathie voor je medewerkers en neem de tijd om naar hen te luisteren. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig 1-op-1 gesprekken te voeren waarin je vraagt naar hun behoeften en uitdagingen.

Wist je trouwens dat empathisch zijn niet zo moeilijk is? En dat iedereen dit kan leren (met uitzondering van zij die leiden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis). Meer hierover in een volgende nieuwsbrief!

· Leer over je werknemers buiten de werkcontext.

· Ken de namen, interesses en vaardigheden van je teamleden.

· Respecteer de achtergrond en ervaring van je teamleden.

· Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt en waardeer iedereen voor wie ze zijn. Stimuleer inclusiviteit en diversiteit door het creëren van een veilige en respectvolle werkplek voor alle medewerkers.

 

Hoe vervul je, als leidinggevende, de psychologische basisbehoefte aan competentie op de werkplek?

· Help je medewerkers bij de ontwikkeling van hun doelen. Zijn ze realistisch?

· Geef correcte, opbouwende feedback, en doe dit regelmatig.

· Vermijd competitie.

· Geef iedereen evenveel kansen.

· Evalueer elk individu op basis van zijn vooruitgang, creativiteit en inspanning.

· Bied je medewerkers de mogelijkheid om hun professionele vaardigheden te ontwikkelen en hun persoonlijke groei te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen, cursussen en coaching.

· Geef thuiswerkende medewerkers structuur: binnen welk tijdschema verwacht je dat ze werken? Hou rekening met hun privésituatie.

· Geef je eigen grenzen aan: “Neen, je bent niet het hele weekend bereikbaar”.

· Geef ook vanop afstand feedback. Stem af op welke manier je die best geeft. Zet je je opmerkingen direct in hun rapporten? Of ontvangen ze deze liefst per e-mail of via een Zoom-meeting?

· Volg hun prestaties op.

· Bied ontwikkelings-en leermogelijkheden.

· Ondersteun en verhoog hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

· Laat teamleden in hun eigen tempo leren.

· Introduceer mogelijkheden voor mentorschap.

· Bied medewerkers uitdagende taken aan die hun vaardigheden en kennis vergroten. Het is belangrijk om te zorgen voor een balans tussen uitdaging en ondersteuning, zodat medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen zonder ontmoedigd te raken.

En tot slot…

· Zorg voor open communicatie: Spreek de ABC taal. Dit betekent dat je naar hen luistert en feedback geeft, maar ook dat je open staat voor hun ideeën en suggesties. Zo voelen ze zich gewaardeerd en een belangrijk onderdeel van het team.

Wist je dat de ABC taal gebaseerd is op de verbindende communicatie van Marchal Rosenberg? En wist je dat iedereen deze taal kan aanleren? Meer info over een training rond de ABC-taal? Hermina@FlourishSDT.com.

· Creëer een psychologisch veilige werkomgeving. Niet alleen binnen, maar ook tussen teams: Creëer een werkcultuur waarin open communicatie, samenwerking en ondersteuning centraal staan. Waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen hun fouten durven delen, suggesties durven doen, met ideeën komen, maar ook hun bezwaren durven uiten, zonder angst te hebben hierop afgerekend te worden.

Wist je trouwens dat een psychologisch veilige werkplek zeer belangrijk is? En dat je die veiligheid zelf kan verhogen? Meer hierover in een volgende nieuwsbrief!

Dit is een tip van Hermina Van Coillie

Hermina is expert in HQ-motivatie en de zelfdeterminatietheorie, afgestemd op jouw organisatie. Zo helpt zij jou:

Flourish SDT

Hermina Van Coillie
BE 0774.461.262
 
Bruul 27/B000
3220 Holsbeek

Contactgegevens